WorldMedic AAMS ระบบการจัดการความงามและศัลยกรรมเสริมความงาม

ติดต่อสอบถาม : 02-949-7806  087-674-3377

088-208-5130  085-199-2291

  จันทร์ - ศุกร์ 07:30 - 17:30
  เสาร์ และ อาทิตย์- ปิดทำการ

  โทร: (66) 02-949-7816-20
  software@worldmedic.com

  WorldMedic Information & Technology 
  42/1 ถนน รามอินทรา. กรุงเทพ.

เกี่ยวกับ WorldMedic AAMS 

WorldMedic AAMS เป็นระบบบริหารงานคลินิก โรงพยาบาล หรือ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ฯลฯ ที่ออกแบบ ส าหรับคลินิกทางด้าน Anti-Aging และ Holistic โดยเฉพาะ โดยทีมแพทย์ เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ และ พยาบาล เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานส าหรับคลินิกเฉพาะด้าน ระบบจะประกอบด้วย ระบบเวชระเบียน ระบบบันทึกค่าอาการเบื้องต้น ระบบห้องแพทย์ ระบบห้องจ่ายยา ระบบห้องการเงิน ระบบห้องที่ปรึกษา ระบบคลังยาและเวชภัณฑ์ ระบบห้องทรีทเมนท์ ระบบการขายคอร์ส ระบบจองห้อง ระบบการตลาดและ CRM ระบบการขายหน้าร้าน (POS) ระบบรายงาน ระบบนัดหมาย ฯลฯ

 

Web Base System

   ระบบออกแบบเป็นระบบเว็บเบส (Web Base) สามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ได้ทุกระบบทั้ง Windows /IOS /Android หรือ อุปกรณ์พกพาเช่น iPAD / Galaxy เป็นต้น สามารถเลือกการใช้งานทั้งแบบ Cloud System หรือ Local Server


   ระบบนี้ได้รับการใช้งานจากคลินิก Anti-Aging มากว่า 8 ปี มีการพัฒนาเพิ่มเติมฟังก์ชั่นต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ครบถ้วนทุกระบบงาน นอกจากนี้ ระบบยังเพิ่มเติมส่วนของแพทย์เพื่อให้ แพทย์สามารถเข้าใช้งานได้จากทุกที่ทั่วโลก (Anytime Anywhere) เพื่อให้ไม่พลาดการติดต่อการรักษาคนไข้ ให้ทันเวลา เสมือนนั่งอยู่ในคลินิกหรือโรงพยาบาล

 

ระบบรายงาน

   ระบบนี้มีระบบรายงานทั่วไปและสำหรับผู้บริหาร (Dash Board) รายงานคนไข้ รายงานรายได้ รายงาน แพทย์ ค่า DF รายงานคลังยาและเวชภัณฑ์ รายงานเชิงสถิติตามยอดขายและจ านวน รายงานทุกรายงาน สามารถส่งออกเป็นไฟล์ Excel เพื่อน าไปท างานต่อในส่วนอื่นได้

 


ระบบเวชระเบียน

   ระบบเวชระเบียน เก็บประวัติคนไข้ แพ้ยา โรคประจ าตัว ถ่ายภาพทันที ระบบสแกนพาสปอร์ต สแกนบัตร ประชาชน ระบบออกใบยืนยันการรักษา ระบบพิมพ์บาร์โค้ดแบบต่างๆ เพื่อติดกับเอกสาร ระบบออกใบรับรอง แพทย์ ระบบเก็บภาพก่อนหลังการรักษา ฯลฯ

 

 

ระบบห้องแพทย์

   ระบบห้องแพทย์ มีฟังก์ชั่นเพิ่มเติมใหม่ๆเช่น การสั่งยาซ้ า(Re med) การสั่งยาสูตร(Formula Med) การ สั่งแล็บ การสั่งทรีทเมนท์ การลงต าแหน่งการรักษา การเก็บภาพแบบ Before-After ฯลฯ

 

 

 ระบบคลังยาและเวชภัณฑ์

   ระบบคลังยาและเวชภัณฑ์ มีระบบเตือนยาก่อนหมดอายุ เตือนยาที่ถึงก าหนดสั่งซื้อ ท าใบ PR-PO การรับ สินค้าเข้าที่มีหน่วยต่างกัน การโอน การรับ ฯลฯ

 

 

 

ระบบการขายคอร์ส

   ระบบการขายคอร์ส การใช้คอร์ส ค่าเทอราปิส ค่าธรรมเนียมแพทย์

 

 

 

ระบบการเงิน 

   ระบบการเงิน มีการแจ้งเตือนค้างช าระ ออกใบเสร็จ แก้ไขใบเสร็จ ยกเลิกใบเสร็จ ระบบสมาชิก ระบบเงิน ฝาก ระบบส่วนลดจากเช็คของขวัญ คูปอง ฯลฯ

 


   และโมดูลการใช้งานอื่นๆ ที่จะท าให้การบริหารงานคลินิกทางด้านนี้ มีความสะดวก รวดเร็ว ให้บริการลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้คลินิกบริหารงานแบบเครือข่ายหลายสาขาได้ทันที ไม่ว่าจะมีกี่ สาขาก็สามารถให้คนไข้ใช้บริการที่สาขาใดก็ได้ ประวัติและคอร์สสามารถใช้งานได้ทุกสาขา ระบบการโอนยา ให้สาขา เช็คยอดยาและเวชภัณฑ์ ระบบการยืมยาจากสาขา การเช็คยอดรายได้จากทุกสาขา แยกสาขา ท าให้ ผู้บริหารสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาให้แต่ละสาขาส่งยอดรายได้ แต่สามารถกดดูข้อมูลได้ด้วยตนเองจากทุกที่


ทีมงานมั่นใจว่า ระบบบริหารงานนี้จะช่วยส่งเสริมระบบการท าธุรกิจด้านสุขภาพและการแพทย์ของ ประเทศไทย ก้าวไกลไปทั่วโลก เข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ได้