WorldMedic AAMS ระบบการจัดการความงามและศัลยกรรมเสริมความงาม

ติดต่อสอบถาม : 02-949-7806  087-674-3377

088-208-5130  085-199-2291

  จันทร์ - ศุกร์ 07:30 - 17:30
  เสาร์ และ อาทิตย์- ปิดทำการ

  โทร: (66) 02-949-7816-20
  software@worldmedic.com

  WorldMedic Information & Technology 
  42/1 ถนน รามอินทรา. กรุงเทพ.

ระบบตรวจสุขภาพ

โมดูลเพิ่มเติม

ระบบค่าใช้จ่าย
โมดูลเพิ่มเติม
ระบบเงินฝาก
โมดูลเพิ่มเติม
#ID1505202205549 img { padding: 10px; } #ID1505202205549 { text-align: center; } #ID1505202243156 img { padding: 10px; } #ID1505202243156 { text-align: center; }
ระบบขายหน้าร้าน
โมดูลเพิ่มเติม
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร
ระบบโภชนาการ
โมดูลเพิ่มเติม
ระบบจองห้องทรีทเมนท์
โมดูลเพิ่มเติม
#ID1505200051811 img { padding: 10px; } #ID1505200051811 { text-align: center; } #ID1505200055603 img { padding: 10px; } #ID1505200055603 { text-align: center; }
ระบบนำเข้าผลแล็บ
โมดูลเพิ่มเติม
#ID1505200260548 img { padding: 10px; } #ID1505200260548 { text-align: center; } #ID1505200277836 img { padding: 10px; } #ID1505200277836 { text-align: center; } #ID1505200296922 img { padding: 10px;...
ระบบบริหารงานส่วนกลาง
โมดูลเพิ่มเติม
ระบบผ่านมือถือ
โมดูลเพิ่มเติม
#ID1505199892108 img { padding: 10px; } #ID1505199892108 { text-align: center; }